Huisstijl 't Schrijverke

In samenwerking met de Merkentafel heb ik voor deze nieuw te bouwen school het logo en huistijlontwerp gemaakt. Deze huisstijl hebben we daarna doorvertaald in de belettering op het pand, gedragsiconen, dagritmekaarten en alles wat nodig is op een basisschool.